Phước Hưng , Bà Rịa
PHƯỜNG PHƯỚC HƯNG,THỊ XÃ BÀ RỊA, BÀ RỊA- VŨNG TÀU
PHƯỜNG PHƯỚC HƯNG,THỊ XÃ BÀ RỊA, BÀ RỊA- VŨNG TÀU
MSP: 00018
5,500,000,000đ