Long Mỹ - Bà Rịa
NHÀ LONG MỸ , BRVT
NHÀ LONG MỸ , BRVT
MSP: 00011
1,500,000,000đ
ĐẤT XÀO LONG MỸ, HUYỆN ĐẤT ĐỎ
ĐẤT XÀO LONG MỸ, HUYỆN ĐẤT ĐỎ
MSP: 00010
3,000,000,000đ
ĐẤT KIM LONG
ĐẤT KIM LONG
MSP: 00001
150,000,000đ